I. Základní ustanovení

 1. Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s obchodními,dodacími a reklamačními podmínkami.
 2. Cena za zboží je uváděna s vyjádřením zda obsahuje DPH, případně v jaké výši je DPH, nebo že se jedná o částku bez DPH. Cena zboží neobsahuje poštovné. V případě změny ceny je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.
 3. U některých druhů záclon se mohou výšky lišit o +-5cm z uvedených rozměrů. Minimální odběr záclon je 1,5 běžných metrů (to neplatí u objednávky záclony o výšce 250 cm, 40cm,60cm). Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu objednanou záclonu v metráže ve větší šířce než činila objednávka kupujícího přičemž rozdíl nesmí činit více než 15%. Přehozy, deky, povlečení a některé druhy kusových záclon je dodáváno v originálním balení, obal je považován za součást zboží a jeho hodnota je zahrnuta v ceně zboží.
 4. Zákazník má právo vrátit zboží do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodů (zboží bylo mu doručeno přepravní službou). V takovém případě může požadovat vrácení peníze nebo náhradu za jiné zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené. Toto ustanovení neplatí u zboží, které je na zákazníkovu objednávku zpracováno. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.
 5. Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 120,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu

II. Objednávání

 1. Ve svém vlastním zájmu uveďte v objednávkovém formuláři (registraci) pravdivá a přesná data, abychom Vám mohli zboží řádně a včas doručit. Takto budete emailovou adresou o vyřízení objednávky informováni elektronickou poštou. V ostatních případech Vás v případě potřeby budeme kontaktovat telefonem nebo poštou.
 2. Vaši objednávku považujeme za závaznou. Jestliže se dodatečně po jejím odeslání rozhodnete objednávku změnit, můžete tak učinit do 2 hodin od učinění objednávky e-mailem, telefonem nebo faxem.
 3. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit zboží řádně a včas.
 4. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí, pak tato objednávka není realizována. V takovémto případě je zákazník vyrozuměn e-mailem, telefonem, faxem nebo písemně a to ve lhůtě expedice. V případě platby předem jsou zákazníkovi vráceny peníze v plné výši na jeho účet.

III. Platební podmínky

 1. Platba v hotovosti při osobním odběru zboží
 2. Na dobírku vč. poštovného a balného, při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 3. Platba předem na účet 2100047534/2010.

IV. Dodací podmínky

 1. osobní odběr: zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 2. zasílání přepravní službou: zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou či službou České pošty. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce, aktuálního v den objednávky.
 3. lhůta pro vyskladnění a následné dodání je cca jeden týden, v případě prodloužení termínu dodání, zákazník obdrží informaci o prodloužení termínu dodání zboží. Zboží si může po předchozí dohodě zákazník vyzvednout osobně dle výše uvedených platebních podmínek.

V. Právo vrácení zboží bez udání důvodů

 1. Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu, do čtrnácti dnů od převzetí zboží dle občanského zákoníku § 53 odst.7
 2. Zákazník má právo si zboží nevyzvednout, v takovém případě pokud nebude informovat naši společnost, budeme objednávku po jednom informování stornovat.
 3. Bude-li zákazníkem nevyzvednuta zakázka, která se na jeho žádost a s jeho souhlasem upravovala a materiál byl tímto pro jiné použití znehodnocen, zboží bude tři měsíce drženo skladem a zákazník bude o tomto stavu informován emailem. Platba za zálohovou fakturu mu tímto propadá na úhradu zpracování zboží a jeho skladování.
 4. Pokud si zákazník nevyzvedl zboží, které se pro něj nikterak fyzicky neupravovalo a již provedl platbu převodem, bude mu tato platba vrácena.

VI. Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem (§ 1914-1925, § 2099-2117, 2161-2174).
 1. Zákazník je povinen doručenou zásilku neprodleně otevřít a překontrolovat její stav. Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
 2. Provozovatel Internetového obchodu společnost AVDA s.r.o. , stanovuje pro případ reklamace vad zboží následující:
  • reklamace zakoupeného zboží se řídí obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem ( zákon o ochraně spotřebitele ).
  • reklamace doplňkové služby "přeprava zásilky" se řídí přepravními podmínkami přepravců a je samostatně objednávanou službou.
 3. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000 (nákup jako fyzická osoba, nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme informovat nás předem emailem na shop@bytovytextil-rafail.cz , že žádáte o odstoupení od smlouvy. Zašlete zboží zpět na naší kontaktní adresu . Zboží nesmí být použité nebo poškozené.
 4. Metrážové zboží nastříhané na míru nelze vrátit.
 5. Reklamace se vyřizují na teto adrese: AVDA s.r.o. Ve Žlíbku 1800/77 (budova G) PSČ 193 00 Praha 9- Horní Počernice
 6. Zboží v reklamačním řízení nezasílejte na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy. Odeslání zboží hradí odesílatel, ne příjemce, jinak zásilku odmítneme
 7. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě po obdržení vaší písemné zprávy a zboží.
 8. Náklady na vrácení zboží nese zákazník

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím. osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
 2. V případě udání emailové adresy zákazníkem si provozovatel Internetového obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.
 3. Prohlašuji, že všechny osobní údaje uvedené v tomto formuláři/importovaném souboru jsou úplné a pravdivé. Souhlasím s tím, že tyto údaje budou zpracovávány Českou poštou, s.p. za účelem kontaktu při doručování zásilek. Údaje budou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí informaci o mém právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právu na opravu těchto údajů i povinnosti České pošty, s.p. mi na požádání sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

VIII. Kontakt na provozovatele

Sídlo společností:

AVDA s.r.o. Náchodská 444/145, 193 00 Praha 9- Horní Počernice


IČ:27573443
DIČ:CZ27573443

Výdejní místo:

AVDA s.r.o. Ve žlíbku 1800/77 (budova G, 1.patro) 193 00 Praha 9 Horní Počernice

mob. +420 777543166 shop@bytovytextil-rafail.cz